N-Nitroso isopropyl ethylamine (NEIPA)

Image
Chemical Name: 1-Methyl-Nnitrosodiethylamine
Catalog Number: CL-Nitroso-006
Batch No.: NA
CAS No.: 16339-04-1
Mol. Formula: C5H12N2O
Mol. Weight: 116.16

Chemical Name

1-Methyl-Nnitrosodiethylamine